Világító és fényjelző berendezések

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet


55/A. § A nappali menetjelző lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

(1) A gépkocsit fel szabad szerelni két, menetirányban fényt kibocsátó nappali menetjelző lámpával.

(2) A nappali menetjelző lámpa csak színtelen (fehér) fényt bocsáthat ki.55/B. § A nappali menetjelző lámpára vonatkozó további műszaki feltételek

(1) A gépkocsira csak jóváhagyási jellel ellátott nappali menetjelző lámpát szabad felszerelni.

(2) A nappali menetjelző lámpákat a gépkocsin a következőképpen kell elhelyezni:
a) az átvilágított felület alsó széle az úttest szintjéhez 0,25 méternél közelebb
és attól 1,50 méternél távolabb nem lehet;
b) az átvilágított felület külső széle a gépkocsi legszélső pontjától 0,40 méternél távolabb,
a különböző oldalon lévő lámpák átvilágított felületének belső szélei egymáshoz 0,60 méternél közelebb nem lehetnek,
azonban az olyan gépkocsin, amelynek a teljes szélessége nem éri el az 1,3 métert,
a belső szélek közötti legkisebb távolság 0,40 méterre csökkenthető.

(3) A nappali menetjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie,
hogy csak a helyzetjelző lámpákkal együtt legyenek bekapcsolhatók,
de - kivéve a 42. § (5) bekezdése szerinti esetet - automatikusan kapcsolódjanak ki,
amikor a fényszórókat bekapcsolják.

Felszerelési méretek